previous arrow
Katrine_Konate_montage_v2_1920_for_web
next arrow

Att underordna sig konsten
Museer och utställningslokaler 2014-

Katrine Helmersson är en av Sveriges mer prominenta skulptörer som jag under flera år har haft glädjen att samarbete med. Arkitektens roll i det här sammanhanget blir att tona ned sig själv och med de verktyg man befogar över lyfta fram Katrines verk ur de utställningsrum där de befinner sig.

Kategori: Konstutställningar
Status: Realiserat
Beställare: Katrine Helmersson
Ansvarig: Ulrik Blomquist
Fotograf: Michael Perlmutter, www.archp.com och Jean Baptiste Béranger, www.berangerjeanbaptiste.com