Curriculum vitae

UTBILDNING
Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn 1986-90. Arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola 1981 – 84. Examen i Köpenhamn, 1990.

KOMPETENS
Projektering och handläggning av stora som mindre projekt – från skiss till byggskede. Ny-, till- och ombyggnationer. Alltifrån hotell, butiker och kontor till skolor och privatbostäder. Många års erfarenhet av att bo utomlands och arbeta med transnationella projekt.

2011 – Etablerar Ulrik Blomquist Arkitektkontor AB i Stockholm. Arbetar med alla former av arkitektuppdrag, med fokus på kontor, bostäder och specialinredning. Kunder är både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag som till exempel Colart, Bring, Axelsson Dea, Profi Fastigheter, IKEA och StayAt. 2009–2010 För 3dO arkitekter AB, en ombyggnad av villa i Djursholm och för Per Öberg Arkitekt AB tar jag fram ett förslag till ny entré och butik till Liljevalchs Konsthall. I egen regi arbetar jag med ett ombyggnadsförslag till en våning på Karlaplan. 2008 För Reflex Arkitekter AB i Stockholm tar jag fram programhandlingen för ett nytt kontorshus på 35.000 m² i Arenastaden i Solna. För Ettelva Arkitekter AB arbetar jag med ett ombyggnadsförslag till de befintliga galleriorna Höken och Duvan i Karlstad. 2006 – 2007 Handläggare för om- och tillbyggnaden av före detta Skatteskrapan, entrébyggnaden, butiksgallerian och restauranger (konsultuppdrag för Ahrbom & Partner Arkitektkontor AB i Stockholm). Dessutom diverse konsultuppdrag för Ettelva Arkitekter AB. I egen regi arbetar jag med en ombyggnad av en lägenhet på Kungsholmen, en tävling om ett nytt badhus i Hudiksvall och en tillbyggnad av en villa i Nacka. 2005 För Strategisk Arkitektur AB tar jag fram handlingar på ett nytt kontorshus på 10 000m² i Sundbyberg. För Ahrbom & Partner Arkitektkontor AB tar jag fram bygghandlingar för ombyggnaden av före detta Skatteskrapan i Stockholm. 2004 Designar fast inredning till en skola på Falster i Danmark för Holscher Nordberg Arkitekter i Köpenhamn. I egen regi deltar jag i tävling om en ny kyrka i Bøler utanför Oslo och tar fram ett tjugotal möbelförslag för privat och offentlig miljö. Flyttar från Köpenhamn tillbaka till Stockholm. Konsultuppdrag åt Strategisk Arkitektur AB i Stockholm.
2003                                    För BAS ID i Stockholm tar jag fram ett nytt butikskoncept för mobiloperatören 3 i Sverige och Danmark som ger oss Svensk Handels pris »Retail Award« för årets bästa butiksdesign. Jag projekterar ett flertal av butikerna bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Lyngby och Århus. I egen regi ställer jag ut möbler på Möbelmässan i Milano. Får stipendier från Statens Kunstfond (DK) och Træfonden (DK). Mina möbler publiceras i många internationella tidskrifter mellan åren 2000 och 2003. 2002 Tillsammans med mina kollegor på KHR Arkitekter i Köpenhamn tar jag emot Kasper Salin-priset för det stora samverkansprojektet med Arlandas Pir F/Terminal Nor. 1999 – 2002 Konsultuppdrag för KHR i Köpenhamn. Uppdraget kallades Arlanda 2002 som för min del omfattade den nya Pir F och Terminal Nord. I samarbete med Holscher Nordberg Arkitekter i Köpenhamn deltar jag i tävlingen om ett nytt kårhus till Stockholms Universitet. Vårt förslag premieras med ett inköp. Utställningsarkitekt för ”Form 1900 – 2000”, permanent designutställning på Nationalmuseum i Stockholm (för BAS ID i Stockholm). Ställer ut möbler på mässorna i Köpenhamn, Stockholm och Milano. 1996 – 1998 Som anställd hos Vilhelm Lauritzen i Köpenhamn är jag med och utvecklar ett nytt butikskoncept för Realkredit Danmark och projekterar ett femtontal bankkontor runt om i Danmark. I egen regi bygger jag om en villa i Lunda nära Arlanda. Tar emot ett stipendium från Statens Kunstfond. 1994 – 1996 Kortare konsultuppdrag för HMT Arkitekter i Köpenhamn, där jag arbetade med ett bryggeri på Madeira. Blir anställd hos Vilhelm Lauritzen i Köpenhamn. Där ansvarar jag för tävlingen om de nordiska ambassaderna i Berlin och projekterar den nya Terminal 3 på Köpenhamns Flygplats. I egen regi deltar jag i tävlingen ”Skydd för hällristningarna i Tanum”.

1993
Anställd hos Holscher Design i Köpenhamn. Arbeta bland annat med nya armaturer för tyska Erco och sanitetsporslin åt svenska IFÖ.

1992
Konultuppdrag på flera olika arkitektkontor i Köpenhamn, bland annat hos Tage Lyneborg och Jørn Langvad. I egen regi deltar jag i arkitekttävlingen om en tillbyggnad av Lewerences kyrka i Klippan. Förslag blev uttaget bland 310 förslag som en av de 20 bästa och visades på den efterföljande utställningen.

1991
Deltar i två tävlingar i egen regi: Bornholms Kunstmuseum och en kyrka i Allerød, Danmark. Konsult på flera arkitektkontor i Köpenhamn bl.a. hos Bystrup og Bregenhøj, Nils Fagerholt och Søren Robert Lund.

1990
Efter examen från Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn i mars ritar jag studentbostäder i Cambridge på Henning Larsens Tegnestue i Köpenhamn. I egen regi deltar jag i arkitekttävlingen om en ny missionskyrka i Linköping, vilket ger mig ett andra pris.

1986 – 1989
Flyttade till Köpenhamn 1986 och fortsatte mina studier vid Kunstakademiets Arkitektskole. Under studietiden deltar jag i ett flertal arkitekttävlingar bland annat om en ny konsthall i Halmstad och en ny dansk villatyp. Sommaren 1987 praktiserar jag hos Per Öberg Arkitekt AB i Stockholm där jag bland annat tar fram ett förslag till galleri och bostad åt finansmannen Fredrik Roos i Kolskjulet på Kastellholmen.

 1984 – 1986
Bosatte mig i Japan och praktiserade hos Arata Isozaki and Associates i Tokyo. Arbetade bland annat med Tokyos nya stadshus, diskoteket Palladium i New York och ett antal tävlingar runt om i världen.

 1981 – 1984
Inledde mina arkitektstudier vid Lunds Tekniska Högskola. Det blir tre år i Skåne.