previous arrow
Katrine_Konate_montage_v2_1920_for_web
next arrow

Utställningsarkitekt för Katrine Helmersson
Museer och utställningslokaler 2014-

Om konsten att underordna sig konsten. Katrine Helmersson är en av Sveriges mer prominenta skulptörer som jag under flera år har haft glädjen att samarbete med. Arkitektens roll i det här sammanhanget blir att tona ned sig själv och med de verktyg man befogar över lyfta fram Katrines verk ur de utställningsrum där de befinner sig. Att arbeta som utställningsarkitekt för Katrine Helmersson har varit en spännande och utmanande resa.

Kategori: Konstutställningar
Status: Realiserat
Beställare: Katrine Helmersson
Ansvarig: Ulrik Blomquist
Fotograf: Michael Perlmutter, www.archp.com och Jean Baptiste Béranger, www.berangerjeanbaptiste.com