previous arrow
Musko_230910_3_redigerad_2x3_1920px
MUSKO_DSC_0008 v03_1920px
MUSKO_DSC_0015 v03_1920px
Musko_2221005_cam 07_1920 x1280
221103_Musko_WEB_rp-site
221103_Musko_WEB_rp-plan
221103_Musko_WEB_rp-facade 3
221103_Musko_WEB_rp-section 2
next arrow

Trähus på Muskö – på naturens villkor
Muskö 2022-23

Ett trähus på Muskö, anpassad till en besvärlig skogstomt i Stockholms södra skärgård sicksackar fram mellan tallar, hällar och stenbumlingar på en trädklädd södersluttning. Ur denna miljö har husets speciella form succesivt vuxit fram. Kunden gav mig fria händer med två tydliga önskemål; en inbyggd terrass och ett hus med sadeltak. De fick den inbyggda terrassen, men om de fick ett sadeltak kan alltid diskuteras. I vilket fall som helst blev de mycket nöjda.

Kategori: Fritidshus
Uppdrag: Nybyggnad
Status: Realiserat
Beställare: Privat
Ansvarig arkitekt: Ulrik Blomquist
Visualiseringar: Ourania Pappa