previous arrow
next arrow

Exposed
2000

Stolen är inspirerad av Charles och Ray Eames House of Cards, där man med hjälp av spelkort med utskurna slitsar kan skapa fantasifulla konstruktioner. Möbeln består av sju delar akryl, individuellt utformade och urfrästa ur en skiva plexiglas. Precis som med spelkorten sammanfogas de enkelt med hjälp av slitsarna, till en enhet – till en stol. Idén kan utvidgas till att även omfatta bord, bänk eller pall.

Prototypen är framtagen till en utställning.

Material: Akryl

Fotograf: Ole Akhøj, www.oleakhoej.dk 
Jacob Gils, www.jacobgils.com 
Åke Gunnarsson/VUE, www.bildbas.com