previous arrow
SKRAPAN_8174-_forweb
SKRAPAN_8174-B6_forweb
SKRAPAN_8174-B1_forweb
SKRAPAN_8174-C4_forweb
SKRAPAN_8174-D9_forweb
SKRAPAN_8174-D3_forweb
next arrow

Shoppinggallerian Skrapan
Södermalm 2004-07

Ombyggnaden av före detta Skatteskrapan till studentbostäder och shoppinggallerian Skrapan omfattade även en ny tvåvånings glasbyggnad, innehållande det nya entrétorget, som idag utgör entrén till både gallerian och bostäderna. En trappa upp i Allmänhetens Hall, där man en gång i tiden lämnade in sin deklaration, frilade vi den så karakteristiska och vackert utformade betongstrukturen från lager av färg och påbyggnader, så att rummet med sitt fina överljus kunde återfå sin forna glans.

Kategori: Handel/kontor
Uppdrag: Skrapangallerian. Om- och tillbyggnad.
Status: Realiserat
Ursprungsarkitekt: Paul Hedqvist
Beställare: Underkonsult för Ahrbom & Partner
Fotograf: Åke E:son Lindman