previous arrow
Spikvagen_Sydvast_1920px_for_web
Spikvagen_Syd_1920px_for_web
Spikvagen_Sydost_1920px_for_web
Spikvagen_site
Spikvagen_plan 1
Spikvagen_plan 2
Spikvagen_section
Spikvagen_facade 4
Spikvagen_facade 3
Spikvagen_facade 2
next arrow

Egnahemsvillan plus
Stockholm 2022-

Ett lite annorlunda angreppssätt när det gäller att bygga till den klassiska egnahemsvillan. För att betona och förstärka det befintliga husets volym och karaktär placeras nytillskottet med distans från det befintliga huset, i stället för – som man normalt kanske hade gjort – att bygga ihop det nya med det gamla.

Tillbyggnaden ska ges en så neutral utformning som möjligt både vad gäller volym och material. Därför kläs det nya i samma kostym som det gamla.

Med det här angreppsättet framstår huvudbyggnaden som mer eller mindre orörd och kommer även i framtiden att få spela huvudrollen i kvarteret.

Kategori: Bostäder
Uppdrag: Tillbyggnad
Status: Beviljat bygglov. Pågående
Beställare: Privat
Ansvarig arkitekt: Ulrik Blomquist, Marcus von Euler medverkande arkitekt
Visualiseringar: Marcus von Euler