previous arrow
Spikvagen_Sydvast_1920px_for_web
Spikvagen_Syd_1920px_for_web
Spikvagen_Sydost_1920px_for_web
Spikvagen_site
Spikvagen_plan 1
Spikvagen_plan 2
Spikvagen_section
Spikvagen_facade 4
Spikvagen_facade 3
Spikvagen_facade 2
next arrow

Privathus i Hägersten
Stockholm 2022-

Tillbyggnad av ett privathus i Hägersten med ett lite annorlunda angreppssätt för den klassiska egnahemsvillan. För att betona och förstärka det befintliga husets volym och karaktär placeras nytillskottet med distans från det befintliga huset, i stället för – som man normalt kanske hade gjort – att bygga ihop det nya med det gamla.

Tillbyggnaden ska ges en så neutral utformning som möjligt både vad gäller volym och material. Därför kläs det nya i samma kostym som det gamla.

Med det här angreppsättet framstår huvudbyggnaden som mer eller mindre orörd och kommer även i framtiden att få spela huvudrollen i kvarteret.

Kategori: Bostäder
Uppdrag: Tillbyggnad
Status: Beviljat bygglov. Pågående
Beställare: Privat
Ansvarig arkitekt: Ulrik Blomquist, Marcus von Euler medverkande arkitekt
Visualiseringar: Marcus von Euler