previous arrow
karlaplan_rp_2
next arrow

Från mörker till ljus
Östermalm 2018-19

En ombyggnad av en lägenhet från fyrtiotalet på Östermalm i Stockholm. Många små rum som inte direkt har en funktion idag, slogs ihop och kvar blev i princip en lägenhet i två delar. Den ena halvan blev ett 14 meter långt vardagsrum och bibliotek. Den andra halvan fick en lite mer privat framtoning med sovrum, arbetsrum, kök och badrum. De flesta dörrarna har tagits bort och dörröppningarna har gjort större och spänner numera från golv till tak. På det viset flyter de två halvorna fint ihop med genomgående tak- och golvytor.
Att kunden dessutom har en fin samling originalmöbler från femtiotalet gjorde inte arbetet mindre spännande.

Kategori: Bostäder
Uppdrag: Ombyggnad. Fast inredning
Status: Realiserad
Beställare: Privat
Ansvarig arkitekt: Ulrik Blomquist
Inredning: Privat
Visualisering: Ourania Pappa
Fotograf: Åke Gunnarsson/VUE, www.bildbas.com