previous arrow
LGH14__rp_forweb
next arrow

Från två slutna rum till öppna plan
T-Rådhuset 2011-12

En ombyggnad av en mindre lägenhet på Kungsholmen i Stockholm. Idén var att öppna upp de slutna rummen genom att ta bort dörrar och dörröppningar, från golv till tak, men samtidigt behålla rumskänsla. Resultatet blev en lägenhet uppdelad av ett antal tre meter höga väggskivor, med genomgående tak- och golvytor. Man skulle kunna säga att dörröppningarna på det viset har ersatts av passager.

Kategori: Bostäder
Uppdrag: Ombyggnad
Status: Realiserad
Beställare: Privat
Ansvarig arkitekt: Ulrik Blomquist
Visualisering: Ourania Pappa
Fotograf: Åke Gunnarsson/VUE, www.bildbas.com