previous arrow
Lgh5_VUE3247_0023_1920px_for_web_sv
Marlow_VUE3247_0030_kokso_1920px_for_web
Lgh5_VUE3247_0037_1920px_for_web_sv
221114_Lgh5_plan
next arrow

Ombyggnad av en vindsvåning på Södermalm
Mosebacke 2014-15

Ett rum för den vetgirige. En ombyggnad av en vindsvåning på Södermalm i Stockholm där ett rikt bibliotek och en fin samlingen etnografisk konst blev den stora inspirationskällan genom hela processen.

Kategori: Bostäder
Uppdrag: Ombyggnad. Fast och lös inredning
Status: Realiserad
Beställare: Privat
Ansvarig arkitekt: Ulrik Blomquist i samarbete med Christian Aronsen
Fotograf: Åke Gunnarsson/VUE, www.bildbas.com