previous arrow
MobilPaviljong_Östermalmstorg_forweb
MobilPaviljong_Smedudden_forweb
MobilPaviljong_Smedudden_Tag_forweb
MobilPaviljong_Slottskajen_forweb
Mobilpaviljong_SEKTION_linje
next arrow

Mobil paviljon
Stockholm 2011-12

En mobil paviljong, eller en paviljong med sju liv, är ett tävlingsförslag till en flexibel, additiv, mobil, multifunktionell och demonterbar paviljong med en mängd användningsområden. Paviljongen skulle kunna härbärgera alltifrån omklädningsrum vid Smedsuddsbadet, kiosker i Gamla Stan, till en restaurang på Östermalmstorg. Från stort till smått. Konceptet vi tog fram byggde på en flexibel grundmodul i trä som lätt kunde varieras och adderas för att skapa denna variation av funktioner man önskade i tävlingsprogrammet.
Tanken med tävlingen var att ta fram en modul, som skulle ersätta den brokiga samlingen av paviljonger och kiosker som idag fyller våra gator och torg, med en enhetlig arkitektur. Fina tankar som tyvärr aldrig blev realiserade.

Kategori: Publika lokaler
Uppdrag: Tävlingsförslag
Status: Ej realiserat
Beställare: Stockholm Stad
Ansvariga: Ulrik Blomquist i samarbete med Tue Teinar Elskær, Köpenhamn
Visualiseringar: Stefan Kaplan, Köpenhamn