previous arrow
next arrow

Hotell Forenom
Kista 2015-16

StayAt Hotels (numera Hotell Forenom) är en kedja av lägenhetshotell som primärt vänder sig till större företag, som tex Telia och Ericsson, och deras utländska konsulter/anställda som vistas här i landet under längre tid.

Ett före detta kontorshus från åttiotalet på 9000 kvadratmeter byggs om till ett lägenhetshotell med nästan 600 rum. Ombyggnaden anpassas till StayAts specifika behov och till det koncept vi tidigare har arbetat fram. Idéerna applicerar både på de enskilda hotellrummen och på de offentliga delarna. I vanlig ordning blir receptions-, lounge-, och restaurangytorna, det vi kallar för The Living Room, hotellets sociala nav.

En 18 meter djup hotellbyggnad ställer stora krav på arkitekternas kreativitet så det blev många speciallösningar. Bland annat skapade vi trerumslägenheter, eller familjerum, för att utnyttja det stora djupet så bra som möjligt.

Kategori: Hotell och restaurang
Uppdrag: Ombyggnad inklusive fast och lös inredning
Status: Realiserad
Bruttoyta: 8000m²
Beställare: StayAt Hotel Apart AB
Ansvariga: Ulrik Blomquist, Christian Aronsen (koncept), Vrå Inredningsbyrå (inredning)
Husarkitekt: BAU
Fotograf: Fredric Boukari, www.fbphotography.se