previous arrow
next arrow

Gallerian på Hamngatan
Stockholm City 2016-19

Gallerian på Hamngatan har byggts om och fräschats upp. Lundgaard & Tranbergs och Ahrbom & Partners nybyggnad på Regeringsgatan är verkligen ett flott stycke arkitektur. Byggnadens nedersta tre våningar består av kommersiella lokaler och de åtta översta av kontor. Vinterträdgårdarna skulle nästan kunna beskrivas som två stora vertikala sprickor, raviner eller klyftor genom byggnadskroppen och sträcker sig från gatuplanet helt upp till den översta våningen. Vinterträdgårdarna kantas av balkonger, terrasser, glasade burspråk, växter och träd. De är verkligen en upplevelse i sig och bjuder även på en riktigt fin vy över staden.
Högst upp i kvarteret Trollhättan har det ofta ganska döda taklandskapen transformerats till en levande, gemensam och offentlig utomhusterrass, med ett fint utbud av mat och dryck.

Kategori: Handel
Uppdrag: Nybyggnad
Status: Realiserat
Ursprungsarkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter/Ahrbom & Partner
Beställare: Underkonsult för Ahrbom & Partner
Fotograf: Johan Eldrot, Ahrbom & Partner Arkitektkontor