previous arrow
next arrow

Galleri Riis Stockholm
Tegelbacken 2011

När Galleri Riis Oslo, Norges ledande konstgalleri, skulle etablera ett Galleri Riis Stockholm fick jag uppdraget att bygga om deras nya lokaler vid Tegelbacken i Stockholm till ett rum för konsten.

Kategori: Konstgalleri
Uppdrag: Ombyggnad
Status: Realiserat
Beställare: Galleri Riis
Ansvarig: Ulrik Blomquist
Fotograf: Jean Baptiste Béranger