previous arrow
Floda_Människar_i_centrum_low_res_2
Floda_Människar_i_centrum_low_res_3
next arrow

FLODA TVÅKOMMANOLL
Floda 2012

En arkitekttävling om en framtida stadsplan för Floda, i Lerums kommun. Vår idé handlade om att framhäva Floda som en lokal knutpunkt och att generellt höja attraktionsnivån på samhället. Vi förslog att stationsområdet skulle byggas ut med kontor och bostäder och att det befintliga centrumet skulle förtätas och utvidgas så att Säveån fick en central plats i stadskärnan som den så väl förtjänar.

Kategori: Stadsplanering
Uppdrag: Tävlingsförslag
Status: Ej realiserat
Ansvariga: Ulrik Blomquist i samarbete med Holscher Nordberg Architecture and Planning, Köpenhamn