previous arrow
Tillbyggnad Nacka. Träarkitektur. Arkitekt Ulrik Blomquist. Fotograf Åke Gunnarsson /VUE
Kummelnas_VUE3592_0042_for_web_1920px - vinjett 1
221114_Kummelnas_web_rp-site
221114_Kummelnas_web_rp-plan 1
221114_Kummelnas_web_rp-section 1
next arrow

En villatillbyggnad i Nacka – en baksida blir framsida
Kummelnäs 2016-17

En villatillbyggnad i Nacka. Ett suterränghus från tidigt sextiotal möter nya tider. Baksidan ska bli framsida och framsidan ska bli baksida. Suterrängplanets snåla takhöjd i kombination med den trånga källarkänslan resulterade i en ny entrébyggnad, som placerades vid husets gavel. Placeringen skapar både en bra invändig logistik, en naturlig ankomst och en trevlig utvändig entréplats. Tillbyggnaden innehåller nytt badrum, arbetsrum och master bedroom.
Den befintliga gråputsade våningshöga sockeln, som idag utgör källarplanets fasad, utvidgades för att även involvera tillbyggnadens entréplan. Entrébyggnadens övre plan har däremot fått en helt annan fasadbearbetning än det befintliga huset; trä mot det ursprungliga husets röda tegel.

Kategori: Bostäder
Uppdrag: Tillbyggnad
Status: Realiserad
Beställare: Privat
Ansvarig arkitekt: Ulrik Blomquist
Fotograf: Åke Gunnarsson/VUE, www.bildbas.com