previous arrow
next arrow

Djursholms centrum förtätas
Djursholms centrum 2016-20

Vid entrén till Djursholms centrum ligger en röd tegelbyggnad från början av 1980-talet. Här låg tidigare SEBs bankkontor som jag 2015 byggde om till tre mindre butikslokaler. Fastigheten är sedan dess föremål för en serie om- och tillbyggnader.
Den första tillbyggnaden i en serie av tre blev färdig under 2020 och ligger på Vendevägen. Restaurang La Piazza delar bottenvåningen med Joe and the Juice. Övervåningen är en del av Djursholms husläkarmottagning som numera huserar i hela det övre planet.
Den nya huvudentrén till Djursholms husläkarmottagning på Gudmundvägen blir färdig under våren 2021. Det tredje projektet, restaurangpaviljongen, ska placeras på den västra sidan av fastigheten och se dagens ljus under 24-25. Kul att vara med när Djursholms centrum förtätas.

Kategori: Kontor/handel
Uppdrag: Ny-, om- och tillbyggnad
Status: Realiserad
Beställare: Privat
Ansvarig: Ulrik Blomquist, Hans Wieland (husläkarmottagningens arkitekt)
Landskap: Henrik Larsson, Sweco
Fotograf: Åke Gunnarsson/VUE, www.bildbas.com