previous arrow
Gullfaxe2_VUE3743_0235_v2_1920px_for web
Gullfaxe2_VUE3743_0252_v2_1920px_for web
Gullfaxe2_VUE3743_0246_v2_1920px_for web
Gullfaxe2_VUE3743_0238_ver_2B_1920px_for web
Gullfaxe2_VUE3743_0209R_v2_1920px_for web
HLM_IMG_7727_for-web
HLM_TEMP_3690_0505_skiss_for-web
next arrow

Djursholms husläkare får ny entré
Djursholms Centrum 2016-21

Huvudentrén till Djursholms Husläkarmottagning på Gudmundvägen har länge varit eftersatt men har nu fräschats upp. Den nya miljöstationen, tillsammans med en tre meter hög mur, skapar numera en fin inramning av den nya entréplatsen och en välkomnande ankomst till husläkarmottagningen.
Fasadmaterialen i grå puts och rött tegel binder ihop de nya tillbyggnaderna runt den befintliga åttiotalsbyggnaden. Djursholms husläkare får ny entré!

Kategori: Kontor/handel
Uppdrag: Nybyggnad och landskap
Status: Realiserad
Beställare: Privat
Ansvarig: Ulrik Blomquist, Ourania Pappa (medverkande arkitekt)
Landskap: Henrik Larsson, Sweco
Visualisering: Ourania Pappa
Fotograf: Åke Gunnarsson/VUE, www.bildbas.com