previous arrow
PUNKTHUS_191025_fv4_forweb
punkthus_fasad1_hel
punkthus_fasad3_hel
next arrow

Direkta och indirekta rum
Utopia 2011-12

Ett bostadsprojekt. En fascination av det smala huset, av spänningen mellan öppna och slutna rum, av dagsljus och utblickar. En interaktion mellan ramkonstruktionen, volymerna och elementen som tillsammans bildar högst funktionella lägenheter med fina upplevelser, fint dagsljus och dramatiska rum.
Platsen är påhittad men lösningen högst realistisk.

Kategori: Bostäder
Uppdrag: Skissförslag
Status: Ej realiserat
Ansvarig: Ulrik Blomquist
Visualisering: Ourania Pappa och Chingis Ruth