previous arrow
next arrow

STAYATS NYA IDENTITET
Bromma 2012-13

StayAt Hotels (numera Forenom) är en kedja av lägenhetshotell som primärt vänder sig till större företag, som tex Telia och Ericsson, och deras utländska konsulter/anställda som vistas här i landet under längre tid.
Uppdraget var att ta fram ett nytt koncept för både hotellens offentliga delar och för hotellrummen. Vi skapade begreppet The Living Room som blev det nya samlingsnamnet för receptions-, lounge-, och restaurangytorna där hotellgästerna ges möjlighet att mötas, umgås och lära känna varandra. Här kan du spela bordtennis eller biljard, läsa en bok eller ta en kopp kaffe. StayAts befintliga anläggning i Bromma användes som experimentverkstad. Konceptet genomfördes i sin helhet i Lund och i Kista (se StayAt Kista).

Kategori: Hotell och restaurang
Uppdrag: Ombyggnad, konceptutveckling, fast och lös inredning
Status: Realiserat
Beställare: StayAt Hotel Apart AB
Ansvariga: Ulrik Blomquist och Christian Aronsen (koncept och inredning)
Illustrationer: Christian Aronsen
Fotograf: Åke Gunnarsson/VUE, www.bildbas.com