previous arrow
Musko_2221005_cam 07_1920 x1280
221103_Musko_WEB_rp-site
221103_Musko_WEB_rp-plan
221103_Musko_WEB_rp-facade 3
221103_Musko_WEB_rp-section 2
next arrow

PÅ NATURENS VILLKOR
Muskö 2022-23

Ett fritidshus i trä anpassad till en besvärlig skogstomt i Stockholms södra skärgård. Huset sicksackar fram mellan tallar, hällar och stenbumlingar på en trädklädd södersluttning. Ur denna miljö har husets speciella form succesivt vuxit fram.

Kunden gav mig fria händer med två tydliga önskemål; en inbyggd terrass och ett hus med sadeltak. De fick den inbyggda terrassen, men om de fick ett sadeltak kan alltid diskuteras. I vilket fall som helst blev de mycket nöjda.

Kategori: Fritidshus
Uppdrag: Nybyggnad
Status: Beviljat bygglov. Byggstart
Beställare: Privat
Ansvarig arkitekt: Ulrik Blomquist
Visualiseringar: Ourania Pappa